ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Μεταξύ των ζητημάτων που θέτει η πρόοδος της τεχνολογίας είναι και η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Με τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα διακινούνται τραπεζικά και φορολογικά δεδομένα, δεδομένα υγείας, προσωπικές πληροφορίες κ.ά. Παράλληλα, ακόμα και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) θέτουν ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Με αφορμή την έκδοση του συλλογικού έργου «Προσωπικά Δεδομένα: Ανάλυση - [...]