Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (6) ατόμων  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Προστασίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού», που εδρεύει στον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού του Ν. Αττικής .

 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ   (κατεβάστε την αίτηση σε word από εδώ… )

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΠΔΔ ΟΚΑΠΑ ΣΟΧ 1-2020 απο ΑΣΕΠ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ