Ανακοίνωση της υπ’ αριθμ.ΣΟΧ2/2021 η οποία αφορά  την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά (4) ατόμων  ( 1 άτομο ειδικότητας  ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ και  3 ατόμων ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου  στους Παιδικούς σταθμούς του ΝΠΔΔ ΟΚΑΠΑ.

Η κατάθεση των αιτήσεων ξεκινάει 8 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και τελειώνει 18 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα

Επισυναπτόμενα:

  1. Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2021
  2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ με σήμανση έκδοσης  10-6-2021
  3. ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ.ΥΕ

κατεβάστε την αίτηση σε επεξεργάσιμη μορφή από εδώ…