ΠΡΟΛΗΨΗ-ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΩΖΟΥΝ ΖΩΕΣ
Δεδομένης της υγειονομικής κρίσης και της δυσκολίας των μετακινήσεων, ο Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προστασίας Πολιτισμού και Αθλητισμού (Ο.Κ.Α.Π.Α.), σε συμφωνία με την εθελόντρια γυναικολόγο των Δημοτικών Ιατρείων κα Βάλυ Χατζηδάκη, δρομολόγησε τη χορήγηση δωρεάν συνταγογράφησης ψηφιακής μαστογραφίας στους υπαλλήλους του ΝΠΔΔ ΟΚΑΠΑ και του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΘΑ ΧΟΡΗΓΗΘΕΙ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝTΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΣΕ 50 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

Για την εξασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, προτείνουμε τη χρήση της άυλης συνταγογράφησης, η οποία προϋποθέτει την ενεργοποίησή της από τους ασφαλισμένους.
Πληροφορίες για την ενεργοποίηση παρέχονται στην ιστοσελίδα: https://howto.gov.gr/mod/book/view.php?id=67.
Οι κάτοικοι-δημότες που ενδιαφέρονται πρέπει να προσκομίσουν σχετικό αποδεικτικό κατοικίας (ΔΕΚΟ ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή εκκαθαριστικό εφορείας ή ενοικιαστήριο κατοικίας)

Παρακαλούνται οι υπάλληλοι που ενδιαφέρονται για την εξέταση να αποστείλουν το ονοματεπώνυμό τους, τη Διεύθυνση του Δήμου ή του ΟΚΑΠΑ στην οποία υπηρετούν, τον ΑΜΚΑ και την ημερομηνία της τελευταίας μαστογραφίας, στην ηλεκτρονική Δ/νση της ιατρού (drhatzidakis@anthiasis.com) έως την Δευτέρα 30.11.2020, προκειμένου να λάβουν ηλεκτρονικά τη συνταγογράφηση.