Τα αποτελέσματα επιλογής και τοποθέτησης, των βρεφών και νηπίων για την περίοδο 2018-19 στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του ΟΚΑΠΑ, σύμφωνα με την απόφαση 80/2018 του Δ.Σ. έχουν όπως παρακάτω:

  1. Λίστα επιλογής και τοποθέτησης βρεφών και νηπίων ανά σταθμό έτους 2018-19
  2. Λίστα επιλαχόντων βρεφών και νηπίων έτους 2018-19 (Ορθή επανάληψη)

 

Από το Τμήμα Κοινωνικής Φροντίδας