ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟ, ΚΑΙ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ  ΑΠΟ 3/9/18.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΝΕΟΥ  ΨΥΧΙΚΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΑΠΟ 20/8/18.

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ.