ΟΚΑΠΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού όρισε, σύμφωνα με την απόφαση 192/25-9-2019, τους κάτωθι ως μέλη του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Κ.Α.Π.Α Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Βυθούλκα –Χατζηγεωργίου Σοφία, Δημοτική Σύμβουλος
Παλαιολόγου Μαρία–Χριστίνα, Δημοτική Σύμβουλος
Παπαχρόνης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος
Φωτιάδης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος
Μπονάτσος Χαράλαμπος, Δημοτικός Σύμβουλος
Πετρίτση –Μουραντ Αικατερίνη, Δημοτικός Σύμβουλος
Μαζαράκης Γεράσιμος, Δημοτικός Σύμβουλος
Πάτση Έλενα, Δημότης
Κουλουμέντας Παναγιώτης, Δημότης
Κουτρουμπής Ιωάννης, Δημότης
Φουστέρη Μαρία (Μαριάντα), Εκπρόσωπος των εργαζομένων

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Μαρούδας Δημητρίος-Κων/νος, Δημοτικός Σύμβουλος
Ζέππου –Χαρλαύτη Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος
Ζερβός Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος
Δημουλά Ελισσάβετ –Ελένη, Δημοτικός Σύμβουλος
Σαμαρόπουλος Βύρων –Παύλος, Δημοτικός Σύμβουλος
Γαβριηλίδου Σοφία, Δημότης
Καλαντζής Αναστάσιος, Δημότης
Γιαβάσογλου Κων/νος, Δημότης

Με την ίδια απόφαση ορίστηκε στη θέση της

Προέδρου η Βυθούλκα –Χατζηγεωργίου Σοφία

και στη θέση της

Αντιπροέδρου η Παλαιολόγου Μαρία –Χριστίνα