Σύμφωνα με την ανακοίνωση των νέων έκτακτων μέτρων πρόληψης του υπουργείου Υγείας για την προστασίας της δημόσιας υγείας, αναστέλλεται η λειτουργία των ΚΑΠΗ του Δήμου μας από τη Δευτέρα 9 Μαρτίου και για τέσσερις εβδομάδες με επαναξιολόγηση του μέτρου πριν την λήξη του.
Στο πλαίσιο αυτό ακυρώνονται και όλες οι προγραμματισμένες εκδρομές για τα μέλη της Λέσχης καθώς και τα μαθήματα που διεξάγονται στο χώρο της Λέσχης.