ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ   ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ –ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η λίστα  μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφών βρεφών και νηπίων στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του ΝΠΔΔ «ΟΚΑΠΑ» Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού για το έτος 2020-2021.

Κατεβάστε τη λίστα από εδώ…

Η κατάθεση των ενστάσεων θα γίνεται στα γραφεία του «ΟΚΑΠΑ» (Βεκιαρέλη 11, Φιλοθέη, 1ος όροφος) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 έως 13:00 καθώς και στο email preschool@okapa.gr με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 17 Ιουλίου και ώρα 13:00. Εκπρόθεσμες ενστάσεις και δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν δεν θα γίνονται δεκτές.

Κατεβάστε το έντυπο της ένστασης από εδώ…

Για τα αποτελέσματα των επιτυχόντων παιδιών θα ακολουθήσει επόμενη ανακοίνωση στο site του ΟΚΑΠΑ και του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.