Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθεί η λίστα μοριοδότησης των αιτήσεων εγγραφών βρεφών και νηπίων στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς του ΝΠΔΔ «ΟΚΑΠΑ» Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού για το έτος 2023-2024.

Κατεβάστε τη λίστα από εδώ…

Για την υποβολή ενστάσεων κατά της μοριοδότησης , ορίσθηκε ως προθεσμία υποβολής ένστασης και δικαιολογητικών το διάστημα από Τρίτη 4 Ιουλίου 2023 έως Παρασκευή 6 Ιουλίου 2023 και ώρα 13:00.

Κατεβάστε το έντυπο της ένστασης από εδώ…

Πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 08:00-14:00 στο τηλ.  210 6718414 – 210 6822274, email : preschool@okapa.gr

Η κατάθεση των ενστάσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά, με αποστολή της ένστασης στο email preschool@okapa.gr . Εκπρόθεσμες ενστάσεις και δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν δεν θα γίνονται δεκτές.

Η λίστα της μοριοδότησης των αιτήσεων βρεφών και νηπίων ενδέχεται να τροποποιηθεί, αν υπάρξουν αλλαγές εισοδήματος στις φορολογικές δηλώσεις, που δεν έχουν προσκομισθεί ακόμη, λόγω της παράτασης υποβολής τους.

Για τα αποτελέσματα των επιτυχόντων παιδιών θα ακολουθήσει επόμενη ανακοίνωση στο site του ΟΚΑΠΑ και του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού.