ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη Καλλιτεχνικού προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου, επί ωρομισθία, στο Δημοτικό Ωδείο σύμφωνα με την διαδικασία του Π.Δ. 524/1980 ( ΦΕΚ 134/τ.Α ́/17-07-1980)

Κατεβάστε την προκήρυξη από εδώ…