Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί του Ο.Κ.Α.Π.Α Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, συμμετέχουν στη δράση  «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» στο πλαίσιο ΕΣΠΑ,  έτος 2019-2020.

Καλούμε τους γονείς που έχουν υποβάλλει αίτηση νέας εγγραφής ή επανεγγραφής, να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α (www.eetaa.gr), προκειμένου να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής τους στην εν λόγω δράση.