Ανάρτηση πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων κατηγορίας ΥΕ ειδικότητας καθαριστριών της υπ΄αριθμ.ΣΟΧ4Α/2022 ( Αρ.Πρωτ. 2324/28-11-2022 Ανακοίνωσης του ΝΠΔΔ ΟΚΑΠΑ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΟΧ 4Α-2022..xls

Κατεβάστε τον πίνακα εδώ.