Σας ενημερώνουμε ότι έχει ανακοινωθεί η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς δικαιούχους για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε πρόγραμμα της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» Περιόδου 2023-2024

στο site της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.   https://www.eetaa.gr/

Ημερομηνίες υποβολής των αιτήσεων:  από τις 20/6/2023, ώρα 14:00 έως τις 11/7/2023, ώρα 23:59.

Καλούμε όλους τους γονείς να ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής τους στην εν λόγω δράση.

Μετά την ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. στις 25/7/2023 οι ωφελούμενοι – κάτοχοι «αξιών τοποθέτησης» (voucher) θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα  τον αρμόδιο υπάλληλο στα τηλέφωνα 210 6718414,   210 6822274.

                                                                                                    Η Πρόεδρος

                                                                                                 Σοφία Βυθούλκα